•iia betrek- de aan l deze bij •kzaam BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen In afwijking van het voorstel van den Technisch Ambtenaar wordt besloten aan het einde van het dienstjaar de overboeking te doen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 626