NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN2.6....S.e.ptamb.er. H.a.J.*.Gas.illeen...A...E...Ei.Xlio-rst-,vï-e'thoud©3?s- 193 3 Tegenwoordig de Heeren Zisser SecretarisJ(i e.cb'JX,;.; Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, .8.4.4. Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. IV: Afd. II Afd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 628