Volg num mer Afzender of voorsteller 1 Datu m Korte nnoü 850 G.Snijders, Amersi- foor t 851 \7eth.Gasille 852 Techn.Ambt.Gasbe drijf deelt mede, dat hij het werk, vervat in perceel II en in perceel III van bestek no.2, dienst 1959, bereid is aan te nemen. stelt voor een tijdelijke kasgeldlee- I ning aan te gaan met de Ri jkspostspaarJ bank te Amsterdam groot §0.000,= te-l gen een rentepercentage van 4 en voo| een tijdvak van 3 maanden. zendt advies inzake verwarming van het| perceel Steenhoffstraat 12a, in welk perceel zijn gevestigd het distributie-| bedrijf en het kantoor van den Lucht beschermingsdienst

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 631