u> VM77. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ervat van d is Idlee- stspaarj 0,= te en vooil van het| welk ri"butie-| lucht- Terzake zal een "beslissing worden genomen zoodra Ie Raad een "besluit genomen zal hebben. Conform het voorstel van den wethouder wordt beslo ten. Besloten wordt in dit perceel de aanwezige gaslei ding uit te breiden tot het bureau van het hoofd van ien luchtbeschermingsdienst en het kamertje van de radioluisterpost en in beide vertrekken een gas kachel te plaatsen. Voor een en ander wordt opdracht aan den Technisch Ambtenaar bij het Gasbedrijf ge geven.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 632