Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 859 Directeur van Ge meentewerken. deelt mede, dat de ,/ed.J .BerkhofBel- védèreweg 12, alhier, niet voldaan heeft aan de tot haar gerichte aan schrijving, inzane het aanbrengen van eenige wijzigingen in perceel Belvédè re weg 12. 860 uirecteur van Ge-: me entewerken. zendt rapport inzake de vordering door het Militair Gezag van de loods bij Ge meentewerken. 861 directeur van Ge-j meentewerken. zendt rapport inzake de kwestie vuil- nisophaling bij de Mariascnool 862 Gemeente-decretariis 865 he voorzitter. deelt mede, dat aan JWestemeijer over eenkomstig afspraak nog eenige vragen zijn gesteld, Uit het plaatsgevonden onderhoud, waarvoor wordt verwezen naar het naschrift van het desbetref fend rapport, is wel gebleken, dat den: Baad moet worden voorgesteld den aan slag. in het vergunningsrecht niet te verminderen. vestigt er de aandacht op, dat een be- jslissing moet worden genomen op net verzoek van G.J.A.Bakker om een ver lof B voor den winkel van perceel Ba- demakerstraat no.25b. 864 B.K.kerkbestuur te ooesterberg. vraagt ontheffing van het bepaalde in art.22, lid 1 der Bouwverordeningtefl behoeve van den bouw van een E.i^.kili tair Tenuis aan de Verlengde Tempel- laan, te Go.esterberg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 637