Afzender of voorsteller Korte inhoud G.Snijders, Amers foort .directeur van Ge- mee tewerken. werk, vervat deelt mede, dat üij net in perceel II en in perceel III van bestek no.2, dienst 19p9, bereid is aan te nemen. biedt ter behandeling aan eeniLe ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de nooaige teekeningen en advie- ken. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 641