I BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen vat van is veï- eld vie- Op grond dat prijsstijging van de materialen bij niet gunning van het werk onvermijdelijk is wordt besloten bij uitzondering het werk reeds nu aan den aannemer i gunnen, in het vertrouwen dat het raadsbesluit tot onderhandsche aanbesteding de goedkeuring van de de- deputeerde Staten zal verkrijgen. Gelet op het advies van houw- en .woningtoezichtnoj 125 en 127, wordt besloten de aanvragen nos.1/1532 en 1/1635 in te willigen. v' co Ik "ix Q)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 642