NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VANax193,Cvexvf Tegenwoordig de Heeren LX£ 3 Utó 8 3 ~t 6 ..AA.*..v...*.y.U.si.X.l.X£ti..a!k.xiQ.U.u.2.X.S..« Secretaris Afwezig Bevat volgnummerst/m Accoord De Wethouders, De Burgemeester, Uitgevoerd Afd. IAfd. IIAfd. IIIAfd. IV JSt... XyPcT.v.d.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 644