NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN3......0..Q.t.Q.]p..e.r.193 9 Tegenwoordig de Heeren ...ME.*.A.».L..&e.ST.QI;lb.e.,.b.lir.g.eEie.est.e.r J.««.'T.as.ille ...en...A..P....IIilho.rs.t.,.iv.el;}ioud.ers.« Secretaris 3.«A.».BS.l5.6IlbUJC.g.« Afwezig t/m.8.9-0 Accoord De Burgemeester, De Wethouders, Bevat volgnummers Afd. IAfd. II Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 648