i NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN J.A.ued r u yn. e nJi,«j[.G.a s .1.1.1 eWetriQ.ude.r.s Afwezig .1.3.2. ïypx va Tegenwoordig de Heeren 3U¥geng.e.sT.g¥ Secretaris .fi&.Ï.S.R.P.ii.T.é.» Accoord 0*r* De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 64