ESLISSING Afdeeling en No. I Je Burgemeester dankt voor de vriendelijke woorden en spreekt daarbij den wensch uit dat een goede samenwer-r Icing steeds aanwezig zal zijn. Aanmerkingen Besloten wordt deze aangelegenheid medio November weder te bezien. De gevraagde ontheffing wordt verleend xvenni s genomen iesloten wordt een zoodanige verzekering voorloopig piet af te sluiten. Adressante zal worden medegedeeld, dat bij de gemeente! geen vacante betrekking is te vervullen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 650