NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Afd. DER GEMEENTE SOEST van VAN DE VERGADERING VAN Tegenwoordig de Heeren ï..rA«.L.«des.../!O.fflb.e...,i3.y.X.gSXtl.S..e..S..t.SX ix J «uciSiH© ©11 Secretaris Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd t/m

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 654