Hf v ^i\. j/esiot-?ii wordt conform het advies ue aanschrijving ts.j -{ richten. besloten wordt in de vordering te berusten en den Di> l? oJ( recteur van Gemeentewerken op te dragen zien met den; 4 betroKiien Commandant te verstaan over de vergoeding k conform de bedragen in het rapport vermeld, het resultaat van de vaststelling der beuragen door fien Commandant wordt bij net College ingewacht. besloten wordt adressant te bericxiten, dat net veriee-^ nen van financieelen steun niet mogelijk is, aoch dat na verzegeling van de afgekeurde pomp er geen bol4. bezwaar tegen bestaat dat van de anaexe pomp door de; gezamenlijke wordt J bewoners der perceelen gebruik gemaakt Aan den nirecteur van Gemeentewerken wordt machtiging J/ gegeven het uitvoeren werk voor rekening; van nefensie te doen besloten wordt aan den kantonnements-Commandant ai- j nier te verzoeken zijn medewerking te 'willen verlee- j nen, door aan zijn onderhebbende Commandanten op te dragen veranderingen aan scholen en andere fcemeente-[ gebouwen door tusscn├źnkomst van Gemeentewerken aan "te vragen c.q. uit te voeren. -ene bijdrage ad /.o,75 wordt verleend iijh-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 656