faft, hJ, v \s*M- V lAs 1 Aldeeling en No. Je door Ruttenberg te verleenen bijdrage wordt vast- gesteld op j 1,= per week. >t verzoek wordt afwhzend be scnimt mede te deeien of Aan Jr.Rupert zal worden gevraagd .1 ,.j bereid is de armenpractijk te Soesterberg in vasten dienst waar te nemen tegen een belooning van /.4C0,= j per jaar, onder voorwaarde, dat wanneer zich. te ner' tijd te Soesterberg - hij alsdan weder ontslag terberg g-vestigde arts kan worden aangesteld. mn arts mocht gaan zal vragen aldaar als gel; v-sti0en opdat de te üoes- gemeentegeneesheet besloten wordt voldoen. de betreffende kosten ad ƒ.13,50 te n ore.. overeenkomstig het advies meentewerken wordt op het van den .directeur van de- verzoek afwijzend beschikt V iven Het Ooilege is van oordeel dat dit plan niet is te aanvaarden, mitsdien wordt het voor kennisgeving aan genomen. Aan den .directeur van Gemeentewerken wordt opgedragen de mogelijkheid te overwegen om dit wegge deelte op te knappen door gebruikmaking van de stee- nen welke vrijkomen uit het 1ste gedeelte van den Kamp weg. hen rapport daaromtrent wordt tegemoet gezien. He gevraagde toestemming wordt verleend. \J^ "an den Jirect-ur van Gemeentewerken wordt opgedragen] euJ' «.j.c6elen te treffen tot opheffing van dit euvel. In overweging zal worden gegeven, gelijk zulks in de gemeen- y te Amersfoort plaats heeft, het z.g. tonnenstelsel toe 1 zorg voor dienen te worden gedragen;

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 666