/kli h' V xM- BESLISSING Afcleeling en No. Aanmerkingen Alvorens op deze mededeeling een beslissing te nemen ;al aan de N.V.Centrale Slachtplaats Soest worden ge-r vraagd of zij bereid is aan de gemeente Soest ook na 31 December 1939 en. wel tot en met 31 December 1944 de thans van haar gehuurde ruinten, en onder de daar bij gestelde voorwaarden, weder te verhuren. De gevraagde toestemming wordt verleend. Aan den Oommandant zal worden medegedeeld, dat hij ;an beschikken over 20 113 steenslag, doch dat daar voor een bedrag zal moeten worden berekend van 1,50 per u3 k' ibu Opdracht tot plaatsing van drie brandkranen tegen een bedrag van 221wordt verleend. 9 ol- 3 3 a /ethouder G-asille zal het college vertegenwoordigen, j -ƒ/ AA Van het schrijven wordt kennisgenomen. Het College handhaaft het schrijven aan den Techn.Ambtenaar,waar-j- in wordt medegedeeld dat de gasverlichting moet wor den verwijderd. Onder toezending van een afschrift van dit schrijven j? L i den Minister van Defensie zal worden verzocht de j gn. geleden schade aan de gemeente wel te willen vergoe- j den. Voor zooveel noodig zal de medewerking worden ingeroepen om schending van het natuurschoon te voor 4 komen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 682