Volg- num- i Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 155 956 Voorzitter Veth.Gasille stelt voor aan den Dir.v.Gen.werken op te dragen de mogelijkheid te overwegen om op de brandweer garage aan den lange Drink,/eg een schoorsteen aan te bren gen, teneinde deze garage door middel van een kolenkachel te verwarmen, aan gezien de huidige gasverwarming groote, kosten met zich medebrengt. Omtrent een en ander zal tevens een kostenop gave dienen te worden ingezonden. vestigt er de aandacht op, dat llej.1, Timmerstot 1 Januari 1938 erfpacht ster van een perceel grond aan de Schrikslaan overleden is. Gevraagd wordt welke maatregelen thans getroffe moeten worden om tot een ontruiming van de woning te kunnen overgaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 685