ng groote Aan de dochter van ej.Timmers, die in dit perceel nog woonachtig is, zal worden medegedeeld, dat zij de woning moet verlaten. Omtrent het verkrijgen van een andere woongelegenheid zal zij zich kannen ver- taan met Maatschappelijk Hulpbetoon. BESLISSING Aldus wordt besloten. Afdeeling en No. Aanmerkingen i? fU

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 686