NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN24 October193 ü.t.sLt. üs£| s i 11 e Afwezig Tegenwoordig de Heeren Secretaris Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m,z.6.. ...r.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 688