NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN2.5O.c.t.Q.b.er193.9. Tegenwoordig de Heeren Mr..».A..I(.«.<le.S-eme.e.S.t.er JG-asillee:a..A«.P..#IIlllLox.ai..t....«e.tliou&er-s.» Secretaris Afwezig Accoord De Burgemeester, Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers9-6.1t/m.9.84. Uitgevoerd /f) Afd. IAfd. IIAfd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 692