BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Op het verzoek wordt afwijzend beschikt, aangezien het belang van de gemeente Soest bij deze collecte gering kan worden genoemd. Vergunning voor het houden van deze collecte wordt verleend

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 6