BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen et Dr.Rupert wordt overeengekomen, dat hij alsnog sal trachten een advies uit te brengen uitgaande van e geheele geneeskundige Commissie, desloten wordt hiertoe schriftelijk opg&dracht te even aan Dr.Rupert. ionform het advies wordt besloten het ontwerp schrij den aan de Ged.Staten te richten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 700