V vk V Wb. BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. ennisgénomen besloten wordt conform het advies van den Directeur van Gemeentewerken aan de P.'i'.ï. te berichten. kennisgenomen. Conform net advies van den Directeur van Gemeente werken zal aan adressant bericht worden gezonden. Voor de gemeente-arbeiders zoo noödig eenige exem ren der publicatie te bestellen en uit te reiken. /HA. 1/ jy

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 706