- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Glas- id is de ri 19^9 r semi- an den an ekt te ding ring voorts niet in- s termijn e verze- evinden- ,de bij de oterweg, be- besloten wordt: 1e. de glasverzekering voor de ruiten der schuurtjes zoo spoedig mogelijk op te zeggen; 2e. inmiddels aan de firma ivnegt prijsopgave van glas verzekering te vragen zoowel voor de ruiten der noodwoningen als die der schuurtjes, ingaande uiterlijk na maanden. •5W y<¥.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 70