w "fa. Mr O- 1 -1 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen 1 ïSoer gesloten wordt een en ander ter kennis te brengen ;t wor- 1 van den gemeente-arts met de mededeeling dat het I een College de controle aan hem zou willen opdragen en iSt net verzoek te willen opgeven of en zoo Ja hoeveel iptie- 1 vergoeding de gemeente voor de extra werkzaamheden r zal verschuldigd zal zijn. lange- 1 zijn moet ;role-~ 1 lü W01- 1 Lüen e toestemming wordt verleend. i in- vei- 1 s e 1 1 i ol. 1 hier- an mesloten wordt den Baad voor te stellen de navolgen 1?» 1 s lid I de voordracht op te maken, teneinde deze aan het be der stuur der h.V.Centrale blachtplaats voor het doen e ge- 1 be- eerier keuze aan te bieden: 1. Mr.J.ü.van woorne. de 2. J.btroband. nt- ■ji' .jeeuaaiiT benoe- 1 I ten 1 t e i. I van mldus wordt besloten. ng, e vei- 1 oon- I kaal e in- 1 den 1 ekkeü) 1 am te 1 ooi- I rricw-1 1 z o e J- I in ae 1 Celet op het advies van liouw-cn ,/oningtoezicht no •j 132, wordt besloten de bouwaanvrage no. 1/16^7 in te willigen. I 1 'I gSiü.Q.ah.1/ 1 I VI

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 710