3 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 7 VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN7November193 9 Tegenwoordig de Heeren Mr«A.X.des Tombe..,burgemeester HJGasille en A.P.Hilhoratwethouders n A t Bevat volgnummers 1022 t m .1937 Uitgevoerd Afd. I^7 Afd. IIAfd. III Secretaris PG .Groot Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, - - De Secretaris, O- in—n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 720