2^ ij-.yji-i Ai' groot- .uiten, erbrui- zullen te le- ikend De gevraagde machtiging wordt verleend. V2 ayfd j Sem» sr 1939 lioen :en en in art. >t enaren- Lari 1940 id. l een >ester- iff ende j het rerkver- Aan M.v.d.Berg zal met ingang van 1 Januari 1940 eer- 4* vol ontslag uit den gemeentedienst worden verleend. Kennisgenomen. .ing vanj Aan de firma van Dam, te Amersfoort, die indertijd de- ze motor heeft geleverd,zal worden gevraagd waaraan w het is toe te schrijven dat de motor zoo spoedig is d versleten. 1939 I Het wachtgeld over October 1939 wordt beschikbaar ge- in steld. /HA yyi/y talschool .aschool l worden iet ge- igen heV vestigen i de zaal Loodig illing iitzoo- 1939 'f ende ,ar ver- ge- als af in het :omen. Besloten wordt het gebouw Religie en Kunst van dag tot f dag te huren, zulks onder intrekking van de terzake in de vergadering van. 3 ttovember genomen beslissing. Aldus wordt besloten. i V*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 724