NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN5.1J..an,uaxi193.9 .Mi A».J.».Y issexBuxg.e.me.e.s.t.ex: J.A.dedruijn en 11oGasi Ll.e..»..<e t&.Quae r s Uitgevoerd Afd. I ...A Tegenwoordig de Heeren Bevat volgnummersIJt.jit/m.1.4.9..».. Secretaris *.A.»BstsnbUïg Afwezig Afd. II Accoord De Burgemeester, De Wethouders,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 72