Voig- num- Afzender of voorsteller Datu m mer 1045 1046 Centr.Verificatie Bureau,den Haag Dir.Gem.werken Korte inhoud zendt controle-rapport toe betreffende opneming kas en boeken van de N.V. Centrale Slachtplaats over het 3e en 4e kwartaal 1939 biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Aan de maatre; maakt no.524 het Ve: ten wo; Gelet 10 Nov no .1/1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 731