NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN14 Lovern'i-ei193 ..Jaa ;.e.tuo.u.d.e.xa.« Tegenwoordig de Heeren Secretaris Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, J yXjLi De Secretaris, Bevat volgnummerst/mLQ.7.2.°.. Uitgevoerd Afd. I: Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 734