turen k te ollege .yor er; rn de e gron aldaar verzoet net de ner ooi; :i de pa icept- Lding ;ze ge- jaarkos voor rstrek Sgedeël dijk die i'erïioel: oor de ding re van e het seerd in de en enz oox ae heeft ver- e poli te ne ien- BESLISSING Afdeeiing en Nc Aanmerkingen net Uollege man zich vereenigen roet de aanwijzing van' [P gj/j. .lOt&ris Romer. ^an den Baad zal worden medegedeeld, dat de proefver-f Nieuwerhoek ïrier tot lichting over het weggedeelte in een definitieve verlichting zal worden gewijzigd er dat de begrooting 1939 ^e betreffende uitgaven zal toelaten. Voorts zal aan den Baad worden voorgesteld om over het gedeelte nieuwerhoek - station Soest dijk als over het gedeelte ïrier - Nieuwe rhoek. Dit voor stel is gegrond op ue overweging, dat de P.U.E.LI. thelns zal overgaan tot een z.g. verkaheling van uit wegge- j heelte en wijziging in de verlichting voor de gemeentel- nu minder mosten met zien zal medebrengen dan wanneer! .in gewacht werd tot deze verkabeling gereed zal /.omen. Voorts zal daarbij worden opgemerkt dat de hin derlijke palen langs den weg zullen verdwijnen. et de kosten ..elke aan een en ander verbonden zijn is reeds in de ontwerp-begrooting 1g40 rekening genouden. lenslotte zal den Baad worden medegedeeld, dat zooars| door de P.U.E.m. verkabeling van net verdere gedeelte; van den Rijksweg plaats heeft, voorstellen zullen wozeilen gedaan om ooi. voor uat gedeelte een nieuwe verlichtihb aan te brengen. Aan den Baad zal worden voorgesteld een terzake die nende bepaling in ue verordening op ae c en ..are wegeni net openbaar water en de gemeentekade op te nemen. IA Jl X iHQYj Aan den Raad zal worden voorgesteld niet op het ver zoek in te gaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 736