;taris over- 5 legen inge- reeft (ieme en- uit bij .1011 wordt 5he Hypo-1 ;ant van iin 1 en an- :dt dit de He- izaice ;e wc- oopt ont- klaar- en 14 ebben .jkens oeelen e ver- 1 He- zal rmijn nu en aicer van pre- ulii ei'd erd pweg, chilien- den eenge- ri V snen sorteer*11| bij - ::ueni-_ sa. He ieugde- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Hét College is bereid oen bedrag van .50,= te ver goeden. Aan den Baad weder tot zal worden voorgesteld deze woningen 1 Januari 1942 te verhuren. uiterlijk nan den Gemeente-Secretaris wordt opgedragen met de R.il.Armbesturen te Soest en Soestdijk in overlet te treden, teneinde den datum te kunnen vaststellen ..aarop uiterlijk ontruiming van de woningen zal plaat nebben Van de mededeeling wordt kennisgenomen. i? aM' k Mif. 1/ JJ f Ui Ou

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 744