NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN17 November193 9. Tegenwoordig de Heeren Mr .A.L.des Tombeburgemeester H.J.Gasille en A.P.Hilhorst, wethouders.. Secretaris J GA J3atenburg Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 1 073t/m1088

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 746