NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS JL - VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN21November193 9 Tegenwoordig de Heeren Ivir »A«Ldes TombeBurgemeester. H, J.Gasilleen A.lJ,.Hilhor st.Wethouders Secretaris J G A Bat enburg 1.102 Afd. I Afd. II Afd. III Afd. IV Afwezig Accoord De Burgemeester, Wethouders De Secretaris, Bevat volgnummers 108.9 t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 754