BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen en welke n het geen het aakt den bu- gezegd, buiten e admi- een Geduren- 26 Augus eeft de en op de urende wordt rgoeden. den uit verzoek an de noa Besloten wordt aan den bureel ambtenaar Gerritse, conform het advies, voor deze bijzondere werkzaamhe den een bedrag van 40,= uit te betalen. delet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd 22 Nov.1939 no.139» wordt besloten de aanvrage no, 1/1642 in te willigen. ^eJf-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 760