1^ f i V2 elling de r>ur£ van het nt ten in _:gol- i, szim ;,ven 3 dd n uit- 3 rbete r berg', Leend -oxte appor n a iven. .e ver-f i na- sue- ov aarop .litai' >6 en Nade- iar .i ont- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen I bonform besloten. -.et de verhoogde kosten wordt genoegen genomen .h f %P// gesloten wordt den Directeur van Gemeentewerken op te dragen de door de ./oningstichting gedane uitgaven ts controleer^n en liet Colle0e omtrent het totaal bedragj/W-V#fF7. ad j'3' 92p,ij> te advisee en. diö mogelijk met de verbeterin. van de ..orte ...icU.elv. jkr straat een aanvang zal worden gene men. nesloten wordt oer, ontheffing van het verood tot net; graven van zand tn verleenen. kennisgenomen on, Aan p 1 Jé den iek 1 2* de omen enoe- en j.o- :or lange boden; Co 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 764