NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN28 November193 9 Tegenwoordig de Heeren .Mr.*A...L...de.a Tombe.,burgemeester. H. J.G-asilleeja .A.P.Hilhorstwethouders Secretaris J.G-.A. Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers1 1.15t/m11.32

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 768