'3 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen n van appelijk uctief ds de- ewer- in vak- Het College heeft van deze klacht kennisgenomen, hiervan aan adressant mededeeling doen. .ng van daarop )ór het een ad- *een ge Cp het verzoek wordt afwijzend beschikt. |C 5or hem besloten wordt den heer Happé te berichten, dat het 1? J, te mogen geen termen aanwezig acht zijn verzoek in te ;rgeleg- I willigen. - ten ad- and te orde- i besloten wordt de verslagen aan den .directeur van U edoelde I gemeentewerken en den Technisch Ambtenaar van het 9pÖ in. j gasbedrijf toe te zenden met het verzoek hieromtrent te rapporteeren. e voor zaal in t vol- enheden het ge- daarin. Brand- dit ver- dd. 25 Besloten wordt de voorwaarden, vermeld in het rap- U Jj port van den commandant van de brandweer over te ne- J men en vast te stellen. e ne aan adressant zal hiervan bericht worden gezonden. i van i/et- cteur van onder- l omtrent ;enplaats istraat .ie Cramei :el wordt voor veï' pavil- ;ze als bestem- in be- vier pa- Besloten wordt aan den neer Gij2e31, gemachtigde van je familie Cramer v.d.Bogaardtmondeling mede te Qeelen dat net College in beginsel bereid is onder nader te iormuleeren voorwaarden mede te werken tot net verleenen eener vergunning voor den bouw van vier paviljoens in de buitenplaats "Groenhof" achter Jen steenen muur, staande in die buitenplaats. Keeas bij voorbaat wordt aan dit principe-besluit de voorwaarde verbonden, dat de paviljoens worden be-' Ou

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 76