NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS PP'v VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN30 November1939 Tegenwoordig de Heeren ...Mr «A.»L.»des Tombe, burgemeester H. J Gas.il.leen. A...P....Hi.lh.or s twethouders Secretaris J.G...A...Batenburg., Afwezig De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 1153t/m1 1 52 Uitgevoerd Afd. I Afd. II Afd. III AH. IV: v... +-i Accoord De Wethouders, L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 776