Hf BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen tijdens :bben .er een streken ïgaf van HO te den ;elling werp groot ing ge ver- ezeld adviezen De mededeeling zal ter kennisneming van den Raad worden gebracht. Kennisgenomen. De begrooting zal den Raad ter vast stelling v/orden aangeboden. De aanbiedingsbrief wordt vastgesteld. De begrooting 1940 zal heden den raadsleden worden toegezonden. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 5 December 1939 nosen 128, wordt besloten de aanvragen nos.1/1644 en 1/1634 in te willigen. aJj- 1 ixjW Hf txJrS. U lsjl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 792