NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VANdecember193...SU.... Tegenwoordig de Heeren ..Mx«.A.rL..».d.es Tombeburgemeester, li. J(jas 111e en a.».£ «HilJaor s.t.Wethouder s» Secretaris J.» Cr A *i>at en burg Afwezig Bevat volgnummers 11/7t/m 1.19.1 Uitgevoerd Afd. 1Afd. IIAfd. III Afd. IV 7\ Typ:T.v.d.W. Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 796