Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer N.V.Automobielbe- drijf "Willgo", Amersfoort G.J.Schmidt, te Baarn. Directeur van Ge meentewerken. Directeur van Ge meentewerken. Sfej.Moget, Verl. Postweg 6. Directeur van Ge meentewerken. zendt bericht aangaande noodzakelijke motorvernieuwing van de motor van de vuilnisauto verzoekt naar aanleiding van het schrijven dd. 2} .November j.1., 1e afa no.^704 den koopprijs van de strook aan de Birkstraat te bepalen op ƒ.75 deelt mede, dat door E.Hilhorst, Nieuweweg 110, te üoest, geen gevolg is gegeven aan een tot hem gerichte aanschrijving dd. 20 October 19^9, in zake het aanbrengen van een zinkput bij zijn perceel. vraagt onder bijvoeging van verschil lende prijsopgaven, machtiging tot het geven van opdracht voor het uitvoeren van eenige schilderwerken, n.1. woning hoofd o.l.school Soesterberg, woning hoofd o.l.school aan de Beetzlaan en de muziektent. vraagt tegemoetkoming in de kosten van het tramgeld wegens het bezoeken der R.K. U.n.ü.school te Zeist door haar dochtertje Gijsberdina geb.19-2- '27. bericht, dat van de huursom voor het gebouw Religie en Kunst ad 60,= we gens huursom 45,= moet worden be schouwd als zuivere huur, .10,= voor verwarming en verlichting en 5,= wegens schoonhouden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 797