Volg- num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 4- Directeur van Ge meentewerken. biedt ter behandeling aan een verzeeg om bouwvergunningvergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 79