NOTULEN BURGEMEESTEE EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 12....De.c.emb.er. VAN 193 9 Tegenwoordig de Heeren .Mr«.A...L..de.s..Tombe..,....b.ur.g.em.ees.:fc.er H.,.J.. G.a3.ille .eïi.. A..P ..Hil.boratwethouders Secretaris J.G .A.Batenhur.g., Afwezig .1.1.92. Afd. Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. IL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 804