Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1209 1210 J.H.A.Rupertgem, arts Ned.Heide-Maat- schappij, Arnhem deelt in antwoord op een brief van 7 dezer nr.404-0, 4e afd.mede, dat hij be reid is een aanwijzing als controlee rend geneeskundige voor de distributie van levensmiddelen te aanvaarden. verzoekt een voorschot ad 700,= te mogen ontvangen voor de door haar ten behoeve der gemeente uit te voeren werkzaamheden, verbonden aan het ega- liseeren en verharden van wegbermen. 1 Kennis Een vc - 1 i ■i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 809