NOTULEN JL - BURGEMEESTER EN WETHOUDERS £7j> VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN.1.5D.e.G emb.er193 9 Tegenwoordig de Heeren ...Mr .A.L .des. Tombe ^burgemeester H..J...G.asille...en... A..P..Hilhorst., wethouders.. Secretaris J.. G .A.Ba.tenburg., Afwezig Afd. IAfd. IIAfd. III 1225. Afd. IV: Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secreta Bevat volgnummers .12.11t/m Uitgevoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 812