Volg num mer Datum Korte inhoud 1221 Weth.Hilhorst 1222 Weth.Gasille 1223 Weth.Hilhorst adviseert, in overleg met den adviseur der gemeente-plantsoenen nog niet te beslissen op het aanbrengen van centra le verwarming in de broeikassen, zulks in afwachting van de eventueel aan te brengen centrale verwarming bij ge- me entewerken. adviseert aan den Dir .v.Gem.werlüêriTbpl ten spoedigste een onderzoek in te stellen omtrent de mogelijkheid van uitbreiding der straatverlichting op de navolgende punten: a. één lichtpunt aan het Kerkpad ter hoogte van den zij-ingang van het Kerk plein van de H.K.Kerk van de H.H.Petrus en Paulus b. één lichtpunt bij den uitgang van Eet ^Vliegkamp (aan de Soesterzijde één lichtpunt bij den ingang van den Verl.Postweg. d. één lichtpunt op den hoek van de To renstraat en den Stationsweg, bij het Koningin Emma Monument. Voor lamp ware zoo mogelijk een z.g.kwiklamp te ge bruiken. stelt voor aan den heer van Doorm mede te deelen, dat de draden van de veld telefoon der militairen, weder van de wijzers van de klok in den gemeente tor ei in de Kerkebuurt zijn verwijderd, en opdracht te geven er zorg voor te dra gen dat het uurwerk weder ten spoedig ste op gang gebracht wordt. Mochten thans bijzondere voorzieningen dienen te worden getroffen dan wordt daaromtrent een rapport tegemoet gezieii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 817