adviseur iet te n centra- li, zulks aan te j ge- rldm^op) 11 te d van ing op ad ter et Kerk- .H.Petrus ig van jde) g van den an de To- oij het amp ware te ge- erm mede e veld- van de ant etorei en te dra-j 3poedig-| Leningen,1 wordt 3t gezien BESLISSING Het college kan zich hiermede vereenigen, Aldus wordt besloten Aldus wordt besloten, Afdeeling Aanmerkingen en M2 V Ji aSliJ Ol/J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 818