V? *f£- /Vi-SlH 7 o-H evenng an de sbetref- oting n 1 obli- ening (obliga- 0. wijzing het ver- rende stellen 3 de Bunt d e Lbrordus- ominaal le 4 1" 1-0, groot s van Raad tel leling Lng, ver+ ;en en BESLISSING Afdeeling en No. Het Ooilege kan zich met den aankoop vereenigen. Het zal op prijs worden ingesteld, als de firma de "be treffende schoolbanken in haar magazijnen zal opge slagen houden tot het tijdstip waarop aflevering door de gemeente wordt gevraagd, zulks in verband met de omstandigheid, dat de scholen door de mili tairen in gebruik zijn genomen. Kennisgenomen. Besloten wordt het vrijgekomen geld voorloopig niet her te beleggen. Met algemeene stemmen wordt Dr.Rupert, Steenhoff- straat 12, alhier, aangewezen tot geneesheer, belast met het verrichten van de doodschouw gedurende het jaar 1940. Aldus wordt besloten. Aldus besloten. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 19 December 1939 no.143, wordt besloten de aanvrage no.1/1647 in te willigen. tfcJj- v l/ V Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 824