NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS JL - VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN27 December193.9... H. J Gas111e.....en., A.P..*.JtiilJaQ.rs.t..,,W.e..t.li.o.ude.rs Afd. IV j TypTvdW Tegenwoordig de Heeren ilr.ALde sï:Qrafoe.>.....Buïgemee.s.t.ei Secretaris .J..»..G.».A.«iia.i.e.n.b.uig.« Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummerst/m.12-59» Uitgevoerd Afd. I/4Afd. II w(a- I Afd. III

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 826