Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1237 Directeur van Ge meentewerken 1238 Af cl .financiën. 1239 Gemsentesecretari 1240 Commandant 1-11- 18 R.I. 1241 D.Lub, Hoofd O.L. School te Soester berg. 1242 C.J.van Dam. 1243 Gemeente-Secreta ris deelt mede, dat de drinkwaterpomp van perceel bange Brinkweg 39 is aan gesloten op een nieuw geboorde pomp buis ter diepte van 24 meter en ad viseert dit water aan een deskundig onderzoek te onderwerpen. biedt ter vaststelling aan de opgave ingevolge art.22, 1e lid van het fi- nancieele verhoudingsbesluit voor het jaar 1938* biedt het College een schrijven aan van den leider van den Distributie- dienst verzoekende voor opberging var}, waardepapieren twee stalenkasten te mogen aankoopen. De Secretaris vraagt in verband met bedoeld schrijven voor aanschaffing van twee stalen kasten een crediet van maximaal ƒ.120,= te verantwoorde^ op den dienst 1940. verzoekt voor de ingebruikneming van de kolen in het schoolgebouw aan de Beetzlaan een rekening in te zenden. Opgemerkt wordt, dat de vergoeding voor Brechcokes te hoog is, daar de normale prijs ƒ.17,50 per ton bedraagt deelt mede, dat de schoolschoonmaker H.v.d.Hoorn, wegens ziekte zijn werk zaamheden niet kan verrichten, en ver zoekt voor een plaatsvervanger te willen zorgdragen. deelt mede wanneer de militairen des avonds van het gymnastieklokaal ge bruik hebben gemaakt, terwijl ook me degedeeld wordt, dat dezen eerstdaagé overdag in het lokaal zullen oefenen. Geïnformeerd wordt naar de toegezegde; vergoeding. vraagt machtiging het onderhoud van alle schrijfmachines in gebruik ter Secretarie en bij de onderscheidene diensten voor 1940 wederom te mogen opdragen aan den Kantoormachinehandel C.W.de Graaf te Maartensdijk. Het on derhoud in 1959 is goed geweest. Het besi deli De 2 De o hen van tied len Beslc daari naar Tot p Soest de ve len. Beslo j vergo kaal basis De ge"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 827